УСЛУГИ

Страните, членки на ЕС възстановяват ДДС на компании от страни извън ЕС. България не е изключение и е нужен лицензиран агент, който да ви помогне с този процес. Космос Финанс е една от малкото компании, които предлагат такава услуга. Също така предлагаме възстановяване на ДДС на български индивидуални клиенти за техните покупки в други страни членки.

Бизнес разходи


Ако сте компания, която оперира в страна, която не е членка на ЕС (Израел, Ислания, Канада, Корея, Молдова, Македония, Норвегия, Сърбия, Украйна, Шфейцария или Хърватия), можем да възстановим бизнес разходите ви от България.

Пазаруване освободено от такси


Ако сте индивидуален клиент, който е с гражданство в страна не членка на ЕС, можете да се възползвате от възстановяване на ДДС на вашите покупки, направени в България.

Българска компании и разходи в ЕС


Ако сте българска компания ние можем да възстановим ДДС-то по вашите бизнес разходи от останалите държави членки.

Базирани в България, нашите независими експерти разбират местния пазар и всички свръзани с него правни, финансови и регулационни изисквания.

Позвънете сега

ЗА НАС

Услугите, предлагани от Космос Финанс са от полза на нашите клиенти в една динамично променяща се среда. Основната ни задача е да предпставим бързи, надеждни и креативни решения. Нашия индивидуален подход към всеки клиент осигуряват имплементирането на бизнес стратегии съобразени със специфичните дейности на различните структури на компаниите.

КАКВО ПРАВИМ


През 2012 година, счетоводния отдел на Космос Шипинг АД се отдели в нова компания - Космос Финанс.

Новата компания продължи да извършва счетоводни услуги, такси и финансови услуги за всички компании в Космос Груп и въведе нови услуги като агент за връщане на ДДС, транзакции и финансови иструменти, инвестиции в ценни метали и пазарни дялове, счетоводни услуги и консултации. Космос Финанс има изключителен опит в предлагането на услуги като агент за връщане на ДДС на чуждестранни клиенти и индивиди от 2011 година насам. Космос Финанс е регистрина като аген за връщане на ДДС на компании и индивиди, с гражданство извън Европейската Общност.

Наредба MF1048 dd 23.02.2010:

Имате правото да възстановите ДДС-то, което Ви е начислено на фактурите към компанията Ви, считано от 22.08.2010: Израел, Исландия, Канада, Република Корея, Молдова, Македония, Норвегия, Сърбия, Украйна, Швейцария и Хърватия са включени в списъка на страните, имащи право да възвръщат ДДС, платени транзакции с Български партньори в България.

Covid-19


Космос Финанс е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"Можем да предложим индивидуални и персонализирани услуги, които са съобразени с индивидуалните нужди на клиентите ни в каквато и валута предпочитат.

Позвънете сега

ЛЕСНИ 4 СТЪПКИ


1. Когато направите покупка имаща ДДС от 50.00 или повече лева, поискайте от персоанала на магазина да ви издаде бланка/ искане за възстановяване заедно с оригиналната фактура издадена на Ваше име.

2. Покажете покупките с тяхната оригинална опаковка, фактурата и формата/иска за възстановяване на съответните органи при напускане на България. Фактурата и искането трябва задължително да са подпечатани от съответния представител на митницата. Изнасянето извън страната на закупени предмети трябва да бъде направено не по-късно от 3 месеца след датата на фактурата.

3. Попълнете задната страна на втория ексемпляр от бланката/искането за възстановяване с вашите банкови детайли, пощенски адрес, emai-l адрес.

4. Изпратете попълнените и подпечатани от представителя на митницата първо и второ копие от искането и оригиналната фактура на покупката на отбелязания адрес в долния ляв ъгъл на формата до Космос Финанс, не по-късно от 6 месеца от датата на фактурата.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС


Нашата мисия е да работим за нашите клиенти, предлагайки висококачествени продукти и услуги, като им осигуряваме бързо и надеждно обслужване, съобразено с техния бизнес.

ул. Петко Каравелов 3, 9002 Варна, България

+359 52 616 020

ACCOUNT [ at ] COSMOSFINANCE [ dot ] INFO